Huurvoorwaarden VespaFun

Verhuurder: Movie One bvba, Bilzersteenweg 36b, 3730 Hoeselt
Gehuurde: Vespa Primavera/sprint 50–125, GTS 125–300, Calessino

 • 1. De huurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen (zie beschrijving). De verhuurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van het voertuig krijgt de huurder uitleg over de werking en behoort een testrit tot de mogelijkheden.
 • 2. De verhuurder verbindt zich ertoe, ingeval van pech het voertuig binnen de snelst mogelijke tijd te repareren of te vervangen.
 • 3. Alle voertuigen zijn volgetankt bij vertrek. De brandstof voor alle voertuigen, met uitzondering van de GTS 125/300 en de Calessino, is inbegrepen in de huurprijs, dit wil zeggen dat deze voertuigen niet getankt dienen te worden voor het binnenbrengen, eventuele extra brandstof is op kosten van de huurder. Voor de GTS 125/300 en de Calessino gelden een kilometerbeperking van 100km/dag, de toeslag per meer gereden kilometer bedraagt €0,10. Deze voertuigen dienen hoe dan ook volgetankt terug binnen te komen.
 • 4. De huurder dient zich te allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met het voertuig.
 • 5. De huurder betaalt (contant of Bancontact) het volledige huurbedrag en de borg (eventueel met creditkaart reservatie) voor het ontvangen van het voertuig.
 • 6. Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden, zonder vrijstelling. Eigen schade (schade aan het voertuig door eigen schuld) wordt volledig verhaald op de huurder, een extra verzekering kan genomen worden voor eigen schade (geen diefstal) aan het voertuig. Deze verzekering kost € 10 voor de LX en Pimavera 50 en 125 (vrijstelling €250), € 20 euro voor de GTS 125 (vrijstelling €350), € 30 voor de GTS 300 en Calessino (vrijstelling €500).
 • 7. Bij het parkeren van de voertuigen dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal, de voertuigen beschikken over een stuurslot, de Vespa’s zijn voorzien van een extra slot.
 • 8. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de voertuigen ten gevolge van diefstal of andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden om verdere afspraken te maken. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de voertuigen en de huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.
 • 9. Het huren van een voertuig gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
 • 10. Het is de huurder niet toegestaan de voertuigen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan.
 • 11. Bij het laattijdig binnenbrengen geldt er een huurverlenging van € 20 per begonnen uur.
 • 12. De huurder zal als een goede beheerder de voertuigen verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De verhuurder heeft ten alle tijden het recht het voertuig in te nemen na vermeend misbruik, en dit zonder enige vergoeding van de huursom.
 • 13. De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.
 • 14. Annulaties door de huurder dienen minimaal 1 week van te voren te worden ingediend, annulaties omwille van slecht weer (regen, wind, …) gebeuren in samenspraak de dag zelf, eventueel de dag ervoor. Betaalde voorschotten kunnen enkel in deze gevallen gebruikt worden voor een latere datum, binnen 1 jaar van de oorspronkelijke datum.
 • 15. De huurder betaalt (contant of Creditkaart reservatie) een waarborg (zie tarieven) per voertuig (met een maximum van 1000,00 euro) voor de aanvang van de huurperiode. Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de Vespa in dezelfde staat (zie beschrijving), als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van eventuele schade te verrekenen met het bedrag van de waarborg. Onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding.
  Tarieven waarborg:LX, Primavera 50-12,GTS 125: €250, GTS 300, Calessino: €500.
 • 16. De huurder dient zich met een geldige en herkenbare identiteitskaart te legitimeren en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, de huurder is minstens 23 jaar of in gezelschap van één van de ouders.